weyer.tech

Picture of the author
Łukasz Weyer
Hej! Jestem Łukasz 👋🏻
Picture of the author
Łukasz Weyer
Pasjonuję się ratownictwem medycznym 🚑 i programowaniem 👨🏻‍💻 – to właśnie tym zajmuję się na co dzień!
Picture of the author
Łukasz Weyer
Poniżej naszego chatu znajdziesz więcej informacji o mnie...
Picture of the author
Łukasz Weyer pisze

Kilka słów o mnie...

Ratownictwo medyczne

Łukasz Weyer - zdjęcie autora - ratownictwo medyczne

Prawdziwa siła tkwi w empatii

Pracuję w Zespołach Ratownictw Medycznego od 2008 roku. W świecie, gdzie syreny i światła są codziennym tłem, droga którą pokonałem nauczyła mnie nie tylko cennych umiejętności medycznych, ale również jak być ostoją spokoju w chaosie.

Z czasem zrozumiałem, że prawdziwa siła tkwi w empatii - to klucz do zrozumienia potrzeb pacjentów, co pozwala mi na podejmowanie trafnych decyzji. Empatia, wrażliwość, determinacja to moje narzędzia, którymi służę innym.

Praca w ratownictwie medycznym wykształciła we mnie umiejętność pracy zespołowej, zarządzania stresem, a także podejmowania szybkich decyzji. Te doświadczenia w znaczący sposób przyczyniły się do mojego osobistego i zawodowego rozwoju.


Programowanie

weyer.tech - logo

Moja przygoda z programowaniem rozpoczęła się w nieoczekiwanych okolicznościach - podczas dyżurów w pogotowiu, kiedy między jednym wyjazdem do zdarzenia a drugim znajdowałem chwilę na naukę kodowania. Ta pasja do technologii rozwinęła się z czasem, stając się moim drugim zawodem.

Świat programowania, podobnie jak medycyna ratunkowa, często wymaga szybkiego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Zdobyte umiejętności w ratownictwie medycznym okazały się być nieocenioną wartością również w świecie technologii. Z wielką determinacją oddałem się nauce języków takich jak JavaScript, frameworków jak React i Next.js a także eksploracji nowoczesnych technologii webowych.

Jako freelancer, każdy projekt jest dla mnie nowym wyzwaniem i okazją do rozwijania swoich umiejętności. Tworząc strony i aplikacje internetowe, skupiam się na zapewnieniu intuicyjnych, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań dla moich klientów. Moja praca programistyczna, choć różni się od ratownictwa medycznego, jest równie satysfakcjonująca, ponieważ każde zbudowane przeze mnie rozwiązanie jest kolejnym krokiem w kierunku ulepszania życia i pracy ludzi.


Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej

Łukasz Weyer - zdjęcie autora - zespół pomocy humanitarno-medycznej

Moja najnowsza przygoda zawodowa rozpoczęła się wraz z dołączeniem do Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, jednostki działającej przy Prezesie Rady Ministrów. ZPHM - powołany w maju 2022 roku, skupia się na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy ratowniczo-medycznej oraz humanitarnej, szczególnie osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego poza granicami.

W ramach ZPHM uczestniczę w akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych obywateli polskich będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także wspieram działania ratunkowe podejmowane na terytorium innych państw. Praca w ZPHM wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy medycznej, ale także zdolności do szybkiego reagowania w skomplikowanych sytuacjach międzynarodowych.

Doświadczenia zdobyte w ZPHM są dla mnie niezwykle cenne, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Praca ta pozwala mi łączyć moje umiejętności ratownika medycznego z misją humanitarną, przyczyniając się do ratowania życia i zdrowia ludzi na całym świecie. Jest to wyjątkowa rola, która nieustannie przypomina mi o znaczeniu międzynarodowej solidarności i współpracy w dziedzinie ratownictwa i pomocy humanitarnej.

Kilka z moich projektów...

socoLab - zdjęcie strony projektu

socoLab

javaScript
gatsby.js

Strona internetowa gdańskiej agencji kreatywnej SocoLab.

Stowarzyszenie Szeroki Kąt Widzenia - zdjęcie strony projektu

Stowarzyszenie Szeroki Kąt Widzenia

javaScript
gatsby.js

Strona internetowa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szeroki Kąt Widzenia.